Regnskab Maarum billard 2015
Budget Regnskab
Indtægter
Kontingent 10000 10240
Bloktilskud 24000 24450
Sponsor 6000 5311,5
renter 5 3,77
40005 40005,27
Udgifter
Rengøring 5400 5400
generalforsamling 1800 1890
Præmier 500 580
Forsikring 2300 2272,12
Vedligeholdelse 1000 147
Bestyrelsesmøder 1500 1230
husleje 24000 24000
Diverse 3500 3377,25
40000 38896,37
Over/underskud 5 1108,9
Formue 31.12.2013
Kasse 5865,5
Bank 16309,5
obligationer 567,84
22742,84
Egenkapital 1.1.2013 21633,94
underskud 1108,9
Egenkapital 31.12.2013 22742,84
Foranstående regnskab er revideret
Maarum den 25. februar 2015

Budget Maarum Billard 2015
Regnskab 2014 Budget
Indtægter
Kontingent 10240 10000
Bloktilskud 24450 24000
Sponsor 5311,5 6000
renter 3,77 5
40005,27 40005
Udgifter
Rengøring 5400 5400
generalforsamling 1890 1800
Præmier 580 500
Forsikring 2272,12 2300
Vedligeholdelse 147 1000
Bestyrelsesmøder 1230 1500
husleje 24000 24000
Diverse 3377,25 3500
38896,37 40000
Over/underskud 1108,9 5
JSN Sky template designed by JoomlaShine.com