Regnskab Maarum billard 2020/2021 Billard 2020
Budget Regnskab
Indtægter
Kontingent 9000 6780
Bloktilskud 20000 19494
Sponsor 6500 5821
renter -100 -172,54
35900 31922,46
Udgifter
generalforsamling 1500 1908
Præmier 500 0
Forsikring 2600 2514,63
Vedligeholdelse 1000 2324
husleje 24000 24000
Diverse 2000 3926
31600 34672,63
Over/underskud -2750,17
Formue 31-12-2020
Kasse 15608,5
Bank 6791,91
obligationer 534,92
22935,33
Formue 1.1.2020 25685,5
overskud/underskud -2750,17
Egenkapital 31.12.2020 22935,33
Foranstående regnskab er revideret
Maarum den marts 2021
Gert Fogh Rasmussen
Budget Maarum Billard 2021
Regnskab 2020 Budget
Indtægter
Kontingent 6780 9000
Bloktilskud 19494 20000
Sponsor 5821 6500
renter -172,54 -200
31922,46 35300
Udgifter
generalforsamling 1908 2000
Præmier 0 500
Forsikring 2514,63 2600
Vedligeholdelse 2324 1000
Bestyrelsesmøder 0 0
husleje 24000 24000
Diverse 3926 4000
34672,63 34100
Over/underskud -2750,17 1200